Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnökének 4/2020. (V.29.) önkormányzati rendelete Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Tervéről

1. sz. melléklet - Térségi Szerkezeti Terv

2. sz. mellékletek

3. sz. mellékletek:

3.1. melléklet: Ökológiai hálózat magterületének, ökológiai folyosójának és pufferterületének övezete,
3.2. melléklet: Kiváló és jó termőhelyi adottságú szántók övezete,
3.3. melléklet: Erdők övezete és erdőtelepítésre javasolt terület övezete,
3.4. melléklet: Tájképvédelmi terület övezete,
3.5. melléklet: Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete,
3.6. melléklet: Vízminőség-védelmi terület övezete,
3.7. melléklet: Nagyvízi meder övezete és VTT-tározók övezete,
3.8. melléklet: Honvédelmi és katonai célú terület övezete,
3.9. melléklet: Ásványi nyersanyagvagyon övezete,
3.10. melléklet: Rendszeresen belvízjárta terület övezete,
3.11. melléklet: Földtani veszélyforrás terület övezete,
3.12. melléklet: Kiemelt jelentőségű gazdasági övezet,
3.13. melléklet: Kiemelt jelentőségű turisztikai övezet,
3.14. melléklet: Megyehatáron, településhatáron átnyúló, együtt tervezendő térség övezete,
3.15. melléklet: Közigazgatási határon átnyúló, együtt tervezendő létesítmények övezete,
3.16. melléklet: Településfejlesztési dokumentumok és településrendezési eszközök társulásban történő készítésének övezete,
3.17. melléklet: Zártkerti övezet.
3.18. melléklet: Lakótelepi övezet.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnökének 24/2020. (V.29.) határozata - Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Tervéhez kapcsolódó területrendezési ajánlások elfogadása ( Melléklet - Területrendezési ajánlások )

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnökének 25/2020. (V.29.) határozata - Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Tervéhez kapcsolódó intézkedési javaslatok elfogadása ( Melléklet - Intézkedési javaslatok )