1. Szervezeti, személyzeti adatok

Elérhetőségeink
A Megyei Önkormányzat tisztségviselői
A Megyei Közgyűlés tagjai
A Megyei Közgyűlés bizottságai
A Megyei Önkormányzat hivatalának szervezeti felépítése
A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények: 2012. január 1 napjától a Megyei Önkormányzathoz nem tartoznak intézmények
A Megyei Önkormányzat tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
A Megyei Önkormányzat által alapított közalapítványok: 2012. január 1 napjától a Megyei Önkormányzathoz nem tartoznak közalapítványok
A Megyei Önkormányzat által alapított lapok: Kulcs Magazin , Közlöny
A Megyei Önkormányzat törvényességi éllenőrzését ellátó szerv:  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal   

2. Tevékenységre, mûködésre vonatkozó adatok

A Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata
A Megyei Önkormányzat önként vállalt feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza
A Megyei Önkormányzat és Hivatalának hatáskörébe tartozó hatósági ügyek
A Megyei Önkormányzat által nyújtott közszolgáltatás: 2013. január 1 napjától a Megyei Önkormányzat nem nyújt közszolgáltatást, a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény alapján a közszolgáltatás 2013. január 01. napjától a megye egész területén a megyeszékhely megyei jogú város önkormányzatának feladata.
A Megyei Önkormányzat döntéseinek előkészítési rendjét, döntézhozatalának eljárási szabályait és az ülések látogathatóságának rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza
A Megyei Közgyűlés üléseinek helye: 3525 Miskolc, Városház tér 1. Díszterem
A Megyei Közgyűlés megtartott üléseinek ideje és napirendjei
A Megyei Közgyűlés üléseinek jegyzőkönyvei
A Megyei Közgyűlés tervezett üléseinek ideje
A Megyei Közgyűlés döntései
A Megyei Közgyűlés által kiírt pályázatok

3. Gazdálkodási adatok

A költséghatékonyság javítására tett intézkedések
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetései és beszámolói évenkénti bontásban
Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
A Megyei Önkormányzat vezetői, vezető tisztségviselői illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai valamint költségtérítése
   2016  2015  2014  2013   2012   2011   2010   2009
A Megyei Önkormányzat által foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
   2016  2015  2014  2013   2012   2011   2010   2009  
A Megyei Önkormányzat Hivatalának nettó ötmillió forintot meghaladó kötelezettségvállalásai
A Megyei Önkormányzat kettőszázezer forintot elérő támogatásai

4. Egyéb

logo_kozadatkereso.jpg