Magyarországon 2014. október 12-én megválasztásra kerültek a nemzetiségek országos, területi és települési önkormányzatai, melyekre a jelenleg hatályos 2011. évi CLXXIX. törvény előírásai vonatkoznak.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az alábbi területi nemzetiségi önkormányzatok alakultak meg: német, roma, ruszin, szlovák.

A nemzetiségi területi önkormányzatok képviselő-testületeinek a száma: 7-7 fő.

A területi nemzetiségi önkormányzatok alapvető feladata a nemzetiségi érdekek védelme és képviselete.

A területi nemzetiségi önkormányzat feladat és hatásköre különösen:

  • a képviselt közösség érdekképviseletével, esélyegyenlőségének megteremtésével kapcsolatos feladatok ellátása, különösen tekintettel a helyi önkormányzatnak a nemzetiségek jogainak érvényesítésével kapcsolatos feladataira,
  • a nemzetiségi önkormányzat illetékességi területén működő állami, helyi önkormányzati vagy más szerv által fenntartott intézmények működésével, feladatellátásával összefüggő, a nemzetiségi közösség kulturális autonómiája megerősítését szolgáló döntési, együttdöntési jogok gyakorlása,
  • a képviselt közösség kulturális autonómiájának megerősítése érdekében a közösség önszerveződésének szervezési és működtetési feladatok ellátásával történő támogatása, kapcsolattartás a képviselt közösség helyi nemzetiségi civil szervezeteivel, szerveződéseivel, a helyi nemzetiségi önkormányzat területén működő vallási közösségekkel,
  • a nemzetiségi önkormányzat illetékességi területén lévő, a nemzetiségi közösséghez kötődő kulturális javak megőrzése érdekében szükséges intézkedések kezdeményezése,
  • közreműködés a területfejlesztési tervek előkészítésében,
  • nemzetiségi nyelven folyó nevelésre és oktatásra irányuló igények felmérése.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Roma Önkormányzat

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Ruszin Önkormányzat

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák Területi Nemzetiségi Önkormányzat

Hivatali Kapu elérhetőségek:

Szervezet Rövid név KRID
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Roma Önkormányzat BAZMROMAO 554048129
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák Területi Nemzetiségi Önkormányzat    BAZMSZTNO 257589907
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat BAZMTNNO 258068125
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Ruszin Önkormányzat    BAZMTRO 654588175